Portada
geostacionàri:
òrbita polar:

Meteosat

cobertura del satélite
Meteosat 8: 0°

Creador: EUMETSAT

Data de llançament: 03/1991 (Meteosat 5), 08/2002 (Meteosat 8 MSG-1)

Tipus d'òrbita: geostacionàri

El radiòmetre explora la superfície de la terra línia per línia, cada línia consisteix en una sèrie d'elements d'imatge o de píxels. Per a cada píxel el radiòmetre mesura l'energia radiada de les diverses gammes espectrals. Aquesta mesura es xifra i es transmet a l'estació de terra per processada abans de ser lliurada a la comunitat per a la seva utilització.

cobertura del satélite
Meteosat 5: 63°E

Meteosat 8 : MSG-1 (Meteosat Second Generation)

MSG

Les imatges es prenen a cada 15 minuts.


SEVIRI (spinning enhanced visible and infrared imager)
canal Longitud d'ona (µm) Resolució a la punta del subsatélite
VIS 0.6 0.56 - 0.71 3 km
VIS 0.8 0.74 - 0.88 3 km
NIR 1.6 1.50 - 1.78 3 km
IR 3.9 3.48 - 4.36 3 km
WV 6.2 5.35 - 7.15 3 km
WV 7.3 6.85 - 7.85 3 km
IR 8.7 8.30 - 9.1 3 km
IR 9.7 9.38 - 9.94 3 km
IR 10.8 9.80 - 11.80 3 km
IR 12.0 11.00 - 13.00 3 km
IR 13.4 12.40 - 14.40 3 km
HRV 0.4 - 1.1 1 km

Meteosat 5

Meteosat

Les imatges es prenen a cada 30 minuts.

canal Longitud d'ona (µm) Resolució a la punta del subsatélite
visible 0.45 - 1.00 2.5 km
infraroja 10.5 - 12.5 5 km
vapor d'aigua 5.7 - 7.1 5 km
geostacionàri:
òrbita polar: