Portada
FAQ:
Exemples:

Interpretació de les imatges dels satèl·lits meteorològics

visible

Les imatges en l'espectre visible representen la quantitat de llum que és reflectida cap a l'espai pels núvols o la superfície de la terra. L'aigua i la terra sense núvols són normalment fosques, mentre que els núvols i la neu es presenten brillants. Els núvols espesses són més reflectives i apareixen més brillants que les tènues. No obstant això, en aquestes imatges de l'espectre visible és difícil discernir entre núvols alts i baixes. Per això són útils les imatges de satèl lit en l'infraroig. Les imatges en l'espectre visible no es poden obtenir en absència de llum solar.

Imatge visible

infraroja

Les imatges del infraroig representen la radiació infraroja emesa pels núvols o la superfície de la terra. En realitat, són mesures de temperatura. En una imatge infraroja, els objectes més calents apareixen més foscos que els freds. Les zones sense núvol seran normalment fosques, però també els núvols molt baixes i la boira poden aparèixer fosques. Gairebé totes les altres núvols es presentaran clares. Els núvols altes són més clares que les baixes.

Imatge infraroja

vapor d'aigua

Les imatges de vapor d'aigua representen la quantitat de vapor d'aigua de l'atmosfera. Són útils per indicar zones d'aire humit i sec. Els colors foscos indiquen aire sec, mentre que un blanc més brillant indica que l'aire és més humit.

Imatge vapor d'aigua

Exemples

FAQ:
Exemples: