Portada
FAQ:
geostacionàri:
òrbita polar:

FY-3

FY-3

Creador: China Meteorological Administration

Tipus d'òrbita: sol-síncrones, és a dir les creus del satèl.lit a certa punta sempre en la mateixa època del dia.

altitud: 836 km

Període de revolució: 102 minuts, 14 òrbites s'aconsegueix per dia en passos ascendents i desciendentes. El període de revolució és el temps pres per al satèl lit per completar una rotació plena de la Terra.

Instrument: MERSI-2 (Medium Resolution Spectral Imager -2)

Nombre de bandes espectrals: 25

Resolució a la punta del subsatélite: 250 m

El radiòmetre explora la superfície de la terra línia per línia, cada línia consisteix en una sèrie d'elements d'imatge o de píxels. Per a cada píxel el radiòmetre mesura l'energia radiada de les diverses gammes espectrals. Aquesta mesura es xifra i es transmet a l'estació de terra per processada abans de ser lliurada a la comunitat per a la seva utilització.

FAQ:
geostacionàri:
òrbita polar: