Portada
FAQ:
Exemples:

Cirrus, contrastos del terra - mar

24 de juny de 1999 16:28 UTC

Una tira del cirrus creua l'àrea del nord-oest al sud-est. Són núvols fines amb una reflectivitat petita en visible. No apareixen clarament (1) a la imatge visible. Apareixen molt més brillants (2) en infraroig perquè, fet del gel, són molt freds. El mar (3) és més brillant que la terra (4) a la imatge infraroja perquè, en aquest final de la tarda, és més fred. El mar (5) és més fosc que la terra (6) a la imatge visible, perquè absorbeix més la radiació solar.

Imatge visible: Cirrus, contrastos del terra - mar
Imatge visible
Imatge infraroja: Cirrus, contrastos del terra - mar
Imatge infraroja
FAQ:
Exemples: