Portada

Hora UTC

Temps Universal Coordinat

UTC (Universal Time Coordinated), en català temps universal coordinat, és l'estàndard de temps internacional. UTC és equivalent temps solar mitjà en el meridià primer (longitud 0 °), expressat abans en el GMT (Greenwich Mean Time). És també equivalent al hora Z (Zulu time). Quan és 0 UTC, és mitjanit en Greenwich (Anglaterra), en la línia meridiana de la longitud zero.

UTC es calcula en el Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) que comencen amb les dades d'aproximadament dos-cents rellotges, distribuïts en gairebé cinquanta laboratoris nacionals.

time.gov dóna UTC en temps real.