Portada
Imatges :

GOES - Nord-est del Pacífic - infraroja

Actualització cada 30 minuts

GOES - Nord-est del Pacífic - infraroja
(Cortesia de Space Science and Engineering Center (SSEC), USA )
Imatges :