Portada
Imatges :

Imatges de satèl·lits meteorològics : Amèrica del Nord

adds
adds
infraroja
visible
vapor d'aigua
ec
ec
VIS + topo
IR + topo
infraroja
IR + VIS
ec
ec
visible
infraroja
IR + VIS
ec
ec
visible
infraroja
IR + VIS
ec
ec
visible
infraroja
IR + VIS
ec
ec
visible
infraroja
IR + VIS
ec
ec
visible
infraroja
IR + VIS
wash_oregon
wash_oregon
sierra
sierra
north_calif
north_calif
south_calif
south_calif
central_us
central_us
great_lakes
great_lakes
great_lakes
great_lakes
texas
texas
nrlssc
nrlssc
pensacola
pensacola
jacksonville
jacksonville
miami
miami
keywest
keywest
norfolk
norfolk

Amèrica Central

gulf_of_mexico
gulf_of_mexico
Antilles
Antilles
puerto_rico
puerto_rico
ec
ec
visible
infraroja
IR + VIS
ssec
ssec
visible
infraroja
vapor d'aigua
GOES East
GOES East
visible
infraroja
vapor d'aigua

Oceà Pacífic

nrl
nrl
cloudtop
nrl
nrl
visible
infraroja
vapor d'aigua
hawaii
hawaii
ec
ec
visible
infraroja
IR + VIS
ssec
ssec
visible
infraroja
vapor d'aigua
GOES West
GOES West
visible
infraroja
vapor d'aigua
Imatges :